Zagađivači Zete da opreme svoja postrojenja savremenim kolektorima i filterima

Zagađivači Zete treba što skorije da opreme postrojenja savremenim kolektorima i filterima za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda, kako bi sirovine koje se ispuštaju u tu rijeku bile adekvatno obrađene, poručeno je na javnoj raspravi u Danilovgradu.

Objavljeno: 11. 11. 2019 - 18:44

Direktor Agencije za zaštitu životne sredine, Nikola Medenica, poručio je da Zeta predstavlja neprocijenjivi prirodni kapital koji svi moraju da čuvaju i da je, zbog budućeg razvoja doline te rijeke i saniranja štete koja joj se svakodnevno nanosi, neophodno što prije pristupiti njenoj zaštiti.

„Od vitalnog je značaja da svi zagađivači u što skorijem vremenskom periodu postrojenja opreme savremenim kolektorima i filterima za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda, kako bi sirovine koje se ispuštaju u rijeku bile adekvatno obrađene i u potpunosti primijenili standardi definisani zakonom“, istakao je Medenica, prenosi PR centar.

On je ocijenio da princip „zagađivač plaća“, koji je definisan Zakonom o zaštiti životne sredine i utkan u osnovne principe nacionalnog programa za zaštitu životne sredine, treba da bude zastupljen u praksi kao primarno načelo.

Jedan od autora Studije za zaštitu rijeke Zete, Darko Saveljić, kazao je da prvi put za 20 godina zaštita dolazi od lokalne uprave, što je veoma značajno i garantuje uspješnost.

„Uglavnom se do sad ta zaštita prirode nametala od centralne Vlade“, pojasnio je Saveljić.

On smatra da je dobro što su od početka nevladine organizacije (NVO) uključene u cjelokupan projekat, ocjenjujući da se radilo transparentno.

Saveljić je kazao da je 19 stručnjaka Agencije za zaštitu životne sredine, Prirodnjačkog muzeja i drugih organizacija i institucija radilo na studiji, kao i deset eksperata na lokalnom akcionom planu za biodiverzitet.

„Ono što je zajednički imenilac za sve njihove izvještaje je da Zeta predstavlja biser Crne Gore i potreba za zaštitom se identifikovala u svakom tom izvještaju“, istakao je Saveljić.

Generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu, Ivana Vojinović, kazala je da je dolina Zete područje sa velikim potencijalom za razvoj poljoprivrede.

Kako je navela, upravo iz tog razloga važno je uspostavljanje formalne zaštite doline rijeke Zete.

„Važno je kako bi u radu svi privredni subjekti posebno bili obavezani da koriste najbolje dostupne tehnike i tehnologije zasnovane na kodeksu dobre poljoprivredne prakse i time zadovolje sve zahtjeve u cilju očuvanja životne sredine“, istakla je Vojinović.

Predsjednica Opštine Danilovgrad, Zorica Kovačević je, govoreći o inicijativi za zaštitu rijeke Zete, kazala da ništa nije urađeno na brzinu.

„Takva kakva je sada rijeka Zeta ne služi nikome, pa ni čovjeku. Nismo do kraja saopštavali u kakvom je stanju Zeta, u jednom dijelu je nikakva“, rekla je Kovačević.

Ona je kazala da su zagađivači Zete i privredni subjekti i građani, privrednici i ljudi koji žive ili ne žive pored te rijeke.

„Prvi put smo javno progovorili oko zagađivača Zete i dobili podršku nadležnih državnih organa i započeli rat sa jednim brojem privrednih subjekata na našoj teritoriji, koji su jedni od glavnih zagađivača te rijeke“, navela je Kovačević.

Ona je poručila da se posao oko zaštite Zete ne završava donošenjem odluke Vlade o proglašenju tog područja parkom prirode.

„Sa formiranjem novog Upravljačkog tijela, planiramo da obezbijedimo sredstva i opremu koji su potrebni, ljude koje treba da šaljemo na edukacije“, navela je Kovačević.

Ona je poručila da im je namjera da dovedu do kraja pitanje sa zagađivačima.

„Na tom planu je Vlada, razmatrajući probleme ne samo za zagađivači rijeke Zete, nego i u cijeloj Crnoj Gori, obezbijedila povoljna sredstva, tako da svaki zagađivač može da obezbijedi povoljna sredstva kako bi ugradili prečišćivače i da ono što ide u Zetu bude prečišćeno i sigurno“, rekla je Kovačević.

Ona je kazala da očekuje i da će nadležni inspekcijski organi biti na zadatku.

Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ivan Brajović, kazao je da svi treba da budu svjesni i ponosni ekskluzivnosti života pored rijeke Zete.

„To će vremenom da bude još interesantnije i ekskluzivnije. Turisti, stranci su tek počeli da otkrivaju tu ljepotu. Mi treba potpuno da budemo posvećeni tome“, istakao je Brajović.

On je dodao da nema više gledanja kroz prste.

„Potpuna nulta tolerancija za sve zagađivače, koji su doveli do toga da će neko reći da je zabranjena upotreba ribe ulovljene u Zeti za ishranu. To je užasno“, istakao je Brajović.

Potpredsjednik Opštine Danilovgrad, Ilija Grgurović podsjetio je da je centralna javna rasprava o zaštiti doline rijeke Zete treća u nizu.

„Rijeka Zeta je u genima Bjelopavlića. Zato smo dužni da joj vratimo bar dio onoga što ona nama daje, a protičući kroz našu ravnicu, ona joj daje život i čini je plodnom“, rekao je Grgurović.

Centralna javna rasprava o zaštiti doline rijeke Zete održana je u Centru za kulturu Danilovgrad.