Kolašin: Turistički objekti pored Jezerina, na Brezi, u Rijeci Mušovića…

Kolašin će u narednom periodu biti grad velikih investicija, a za njega su veoma zainteresovani strani investitori iz Turske, Rusije, Albanije, Zapadne Evrope, kao i investitori iz Crne Gore.

Objavljeno: 13. 11. 2019 - 06:55

Osim najava za izgradnju fabrike tekstila, gdje zainteresovani investitor dolazi iz Turske, gradiće se i veliki broj hotela, od kojih je jedan na planini Bjelasici, kako bi skijaši direktno iz svojih soba izašli pravo na skijališta.

Takođe, u planu su i bojne investicije vezane za hidropotencijal, gdje su već napravljeni značajni koraci, kada je riječ o gradnji mini hidroelektrana.

“Riječi investicije i investitori koje će naravno biti pretvorene u djela su jedne od osnovnih smjernica kojima smo došli na vlast i sa kojima ćemo život u Kolašinu učiniti kvalitetnijim. Smatramo da se na takav način potvrđuju razvojne projekcije koje planiramo. Drugim riječima nema konkretnije potvrde razvoja, od realizovanih investicija i novih radnih mjesta, koje donose investicije”, kazao je Milosav Bato Bulatović.

Prvi korak opštine na tom planu je bilo kompletiranje u opremanju Biznis zone u Bakoviću.

“Kao što znate na tom prostoru koji je i u prošlom vjeku bio industrijska zona, u prethodnom periodu su započele pripreme za otvaranje Biznis zone. Ono što nama predstoji jeste da uradimo saobraćajne komunikacije unutar Biznis zone, kao i da kompletiramo potrebnu infrastrukturu. Mi smo spremni da u razgovorima sa investitorima organizujemo sve podsticajne mjere i da budemo pravi partneri u sklopu zakonskih mogućnosti koje imamo”, ističe Bulatović.

Kako je istakao, jedna tekstilna kompanija iz Turske je zainteresovana za izgradnju tekstilne fabrike u Kolašinu.

U tim razgovorima je bilo riječi o tome da opština Kolašin obezbijedi radnu snagu, između 250 do 300 kandidatkinja iz Kolašina i eventualno susjednih opština.

“Kandidatkinje za zaposlenje bi prošle dvomjesečnu obuku, koja bi bila plaćena, nakon toga bi zasnovale radni odnos. Radi se o tekstilnoj proizvodnji za poznate svjetske brendove, gdje će zaposleni imati više nego solidne uslove rada i zarade. Sa pozicije lokalne uprave ćemo već početi pripreme za ta projekat i stupiti u kontakt sa partnerima iz Turske”, kazao je Bulatović.

Kako je nagasio, za lokalnu upravu posebno su značajni investitori i investicije u turizmu.

“Kompanija West Point Sheraton, koja je vlasnik hotela Sheraton, u našem gradu je već počela sa izgradnjom hotela na lokaciji Jezerine. Radi se o prestižnom hotelu, koji će imati sve sadržaje hotela na planini za zimsku, ali i ljetnju turističku ponudu. Ova investicija je posebno značajna, jer se na ovaj način počinje sa izgradnjom hotelskih kapaciteta na planini Bjelasici. Dugo je na snazi bila varijanta da će hoteli na planini ugroziti smještajne kapacitete u gradu, ali savremeni turistički principi ne priznaju tu vrstu podjele i traže da gost ‘iz sobe’ može ‘da sjedne’ na žičaru”, objasnio je Bulatović.

Značajne investicije će biti, kako on naglašava, na Brezi gdje se planira izgradnja turističkog kompleksa koji će povezati ponudu juga i sjevera Crne Gore.

Glavni arhitekta je odobrio turistički projekat u Rijeci Mušovića, gdje će se graditi hotel i 10 turističkih vila.

Takođe je odobrena gradnja hotela, adekvatnog centru grada, u Ulici Milutina Lakićevića koji će imati preko 20 soba, a imamo interesovanje za gradnju hotelskih kapaciteta, između Ulice palih partizanki i hotela Sheraton.

“Radi se o interesovanju investitora iz Rusije, Turske, Albanije, Zapadne Evrope. Naravno ima i investitora iz Crne Gore, a nas posebno čini zadovoljnim što ima investitora koji su vezani za Kolašin. Tako je preduzeće ‘Haus majstor’, čiji je vlasnik Zoran Popović, otvorilo hotel sa četiri zvjezdice na Gornjem Pažanju. Kolašinac Vlado Bojić, koji živi i radi u Beogradu, je kupio od ruskih investitora tri poluzavršena objekta na Brezi, već je počeo sa završnim radovima na njima koji će rezultirati modernim smještajnim kapacitetima i modernim restoranom. Takođe je u Mojkovačkoj ulici, u blizini centra grada, blizu otvaranje novog apartmanskog objekta”, podsjetio je Bulatović.

Značajne su investicije u hidroenergiji, jer Kolašin obiluje tom vrstom prirodnog potencijala. Preduzeće BB solar iz Podgorice gradi mini hidro-elekranu „Bistrica”, a ono što je važno, po mišljenju Bulatovića, jeste da je ovaj investitor postigao dogovor sa mještanima o ulaganju u infrastrukturu i garantovao zaštitu vodotoka na tom području.

Takođe se gradi i mini hidro-elektrana na Paljevinskoj rijeci, iznad Rijeke Mušovića i mini hidro-elektrana na Bukovici u Trebaljevu.