Sindrom iznenadne smrti djece u direktnoj je vezi sa ovom lošom navikom u trudnoći

Najnovija studija koja je sprovedena na Univerzitetu u Arizoni tvrdi da nikotin koji dospijeva u utrobu majke koja je trudna može da ošteti moždane ćelije bebe koje pomažu u kontroli jezika.

Objavljeno: 13. 11. 2019 - 15:10

Oštećenje može da bude takvo da beba previše sporo pomjera svoj jezik, pa tako on može da blokira unos kiseonika u tijelo tokom spavanja što može da dovede do iznenadne smrti djeteta.

U utrobi majke bebe imaju male pauze pri disanju, prije nego što se jezik ne pokrene i izazove ponovni udisaj.

Prema mišljenju naučnika nikotin iz cigareta izaziva potencijalni mehanizam zbog kojeg djeca imaju prestanke disanja tokom spavanja, koje može da dovede do iznenadne smrti (SIDS).

Istraživanje se vršilo na novorođenim pacovima koji su bili izloženi nikotinu u majčinoj utrobi zbog kojeg su razvili sindrom hipoglosalnih neurona koji mogu da budu faktor rizika za sindrom iznenadne smrti.

U normalnim okolnostima kada dođe do otežanog disanja zbog blokiranja nosa, ćelije mozga pomjeraju jezik i otvaraju put kiseoniku kroz usta.

Kontrolna grupa pacova nije odgovorila ovom radnjom kada im je bio blokiran primaran put udisanja kiseonika, u odnosu na grupu životinja koja je reagovala očekivano, a nije bila izložena djelovanju nikotina u majčinoj utobi.