Vrhovni sud usvojio Boretin zahtjev, Medenica izuzeta

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica izuzeta je od odlučivanja o zahtjevu za izuzeće sudećeg vijeća Vrhovnog suda Crne Gore u slučaja ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića.

Objavljeno: 15. 11. 2019 - 06:29

Tu odluku je, na zahtjev Saše Borete, donijela Opšta sjednica Vrhovnog suda Crne Gore.

”Nakon razmatranja spisa predmeta, ocjene navoda zahtjeva za izuzeće predsjednice Vrhovnog suda, Vesne Medenice, te kod izjašnjenja predsjednice, u kojem je istakla da postoji razlog za njeno izuzeće od odlučivanja o zahtjevu za izuzeće postupajućih sudija u predmetu ovog suda, kako bi se otklonila svaka eventualna sumnja u njenu nepristrasnost u odlučivanju, Opšta sjednica je našla da zahtjev za izuzeće predsjednice Vrhovnog suda od odlučivanja o izuzeću sudećeg vijeća ovog suda u predmetnoj krivičnoj stvari treba usvojiti, a ovo s pozivom na član 38 tačka (6) Zakonika o krivičnom postupku. Naime, kod činjenice da je predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, u vrijeme obavljanja funkcije Vrhovnog državnog tužioca dana 13. 03. 2006. podnijela zahtjev za primjenu Programa zaštite svjedoka Komisiji za primjenu tog programa, što je u zahtjevu navedeno razlogom za izuzeće sada predsjednice Vrhovnog suda, a što je i predsjednica navela u izjašnjenju povodom zahtjeva, to objektivno postoje okolnosti, koje kod optuženog mogu izazvati sumnju u njenu nepristrasnost prilikom odlučivanja o zahtjevu za izuzeće sudija ovog suda koji su postupali na sjednici vijeća ovog suda 24.10.2019, bliže imenovanih u izreci rješenja. Kako se podnijeti zahtjev Vrhovnog državnog tužioca od 13.03.2006. odnosi na primjenu Programa zaštite svjedoka izvan suda, to navedena ranija aktivnost predsjednice Vrhovnog suda, kao Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore ne može biti značaja radnje koja bi bila obavezni razlog za izuzeće u smislu člana 38 tačka 4 Zakonika o krivičnom postupku, već se može podvesti isključivo pod ostale okolnosti, u smislu tačke (6) navedene zakonske odredbe”, navodi se u odluci.

Istim rješenjem odbijen je zahtjev kojim se traži izuzeće petočlanog Vijeća, koje čine sudije Stanka Vučinić, predsjednica vijeća i sudije Svetlana Vujanović, Branimir Femić, Vesna Vučković i Petar Stojanović, članovi vijeća.

“Ranije odlučivanje u predmetnoj krivičnoj stvari i izraženi stav sudija Stanke Vučinić (predsjednice vijeća), Svetlane Vujanović, Branimira Femića i Petra Stojanovića u ranije donijetoj odluci Vrhovnog suda Crne Gore, koja je ukinuta od Ustavnog suda Crne Gore ne predstavljaju okolnost koja bi izazivala sumnju u nepristrasnost i nezavisnost imenovanih sudija niti se mogu podvesti ni pod koji od utvrđenih razloga za izuzeće odredbom člana 38 Zakonika o krivičnom postupku. Takođe, ni činjenica da je po zahtjevu optuženog za puštanje na slobodu nakon odluke Ustavnog suda Crne Gore, odlučivao predsjednik Osnovnog suda u Kotoru Branko Vučković, koji je suprug sudije Vesne Vučković, a donio je rješenje kojim je odbio zahtjev iz razloga što je i dalje pravosnažna presuda po kojoj je optuženi u zatvoru, ne predstavlja razlog za izuzeće sudije dr Vesne Vučković od postupanja u predmetnoj krivičnoj stvari, kao sudije Vrhovnog suda Crne Gore, člana sudećeg vijeća u predmetu Už.Kž-S I br.1/2019 niti sama po sebi može dovesti u pitanje njenu sudijsku nepristrasnost i nezavisnost u postupanju”, navodi se u odluci vijeća.