Aleksandar Aleksić glavni inspektor MUP-a u oblasti sprječavanja pranja novca

Vlada Crne Gore dala je danas saglasnost da se za glavnog inspektora MUP-a u oblasti sprječavanja pranja novca postavi ekonomista Aleksandar Aleksić.

Objavljeno: 15. 11. 2019 - 09:50

"Daje se saglasnost da se za glavnog inspektora u Ministarstvu  unutrašnjih poslova - Direktoratu za nadzor - Direkciji za nadzor u oblasti sprječavanja pranja novca, finansiranja terorizma i međunarodnih restriktivnih mjera, postavi Aleksandar Aleksić, diplomirani ekonomista", navodi se u dokumentu Vlade.