Podmorski kabl između Crne Gore i Italije pušten u rad (VIDEO)

Podmorski kabl između Crne Gore i Italije zvanično je pušten u rad. Taster za puštanje u rad pritisnuli su predsjednik Milo Đukanović na ceremoniji u Lastvi Grbaljskoj i predsjednik italije Serđo Matarela u Peskari Italiji.

Objavljeno: 15. 11. 2019 - 11:57

"Ovo je veliki dan za Crnu Goru i Italiju, dvije tradicionalno prijateljske zemlje, koje je Jadransko more spojilo zauvijek. Od danas još čvršće. Završetkom grandioznog projekta za 21. vijek - podmorske elektro-energetske konekcije, koju puštamo u rad. Vjerujem da nam je svima čast što smo dio ovog velikog događaja. Velikog ne samo za naše države, već i za Balkan i Evropu.

Prošlo je samo tri godine od polaganja prve sekcije energetskog kabla sa crnogorske strane, a danas na jednoj i drugoj obali već svjedočimo djelu vrijednih neimara, trijumfu vizije, pregnuća i znanja, ovom savremenom tehnološkom ostvarenju", kazao je predsjednik Đukanović na ceremoniji.

Projekat podmorske elektro-energetske konekcije predstavlja, dodaje, ne samo čvrstu energetsku vezu između Crne Gore i Italije, između Balkanskog i Apeninskog polustrva, već model dalje integracije evropskog kontinenta.

"Ovo je konkretan primjer evropskih integracija. Primjer šta zemlja članica i cijela EU mogu dati Crnoj Gori i zemljama Zapadnog Balkana. Ali i obrnuto - šta Crna Gora i zemlje Zapadnog Balkana mogu dati EU. Primjer saradnje, pametnog ulaganja i brige o zajedničkoj budućnosti", kaže Đukanović.

Dodaje da je ovo jedan od mega-razvojnih projekata koji mijenjaju ekonomsku fizionomiju našeg društva, zauvijek i nabolje.

"Danas, više nego ikada u istoriji, energetska stabilnost predstavlja ključni element nacionalne i međunarodne bezbjednosti. Ona je mnogo pouzdanija pristupom zajedničkom energetskom tržištu. Tako će i naši sadašnji i planirani proizvodni kapaciteti doživjeti punu tržišnu valorizaciju. Takođe, podmorski dvosmjerni kabl obezbjeđuje Crnoj Gori lak i pristupačan uvoz električne energije, i omogućava da u punoj mjeri iskoristi prednosti pozicije dijela integrisanog energetskog tržišta", poručuje Đukanović.

predsjednik-govor-terna-3

Đukanović poručuje kako podmorska elektro-energetska konekcija nije samo energetska spona koja povezuje Zapadnu i Jugostočnu Evropu.

"Ona predstavlja i izvanrednu demostraciju ideje integracije kapitala, ljudi i vizije. Podsjetiću, vrijednost čitavog projekta, uključujući i Trans-balkanski koridor kroz Crnu Goru iznosi oko milijardu eura. To je jedan od najozbiljnijih poduhvata u Evropi kada je u pitanju elektro-prenosna infrastruktura.

Kaže kako danas Crna Gora na konkretan način pokazuje da je dorasla da bude dio razvijene Evrope i to u najzahtjevnijoj oblasti u kojoj znanje i stručnost jasno dolaze do izražaja.

"Vjerujem da na ovaj način vodimo najbolju integracionu politiku, koja će odstraniti sve trenutne i eventualno buduće političke prepreke, i otvoriti nove mogućnosti za sve.
Pozivam potencijalne investitore iz Italije, kao i iz drugih zemalja, da zajedno radimo na izgradnji novih održivih izvora zelene energije u Crnoj Gori. Mi sve više računamo na obnovljive izvore energije - na vjetar i sunce, kako bi se zaštitili od rizika snabdijevanja, naročito imajući u vidu klimatske promjene. Računamo i na prednosti koje nudi kombinacija tehnologija, kontinuirana proizvodnja fotonaponske energije tokom dana i energije vjetra noću. Korišćenje obnovljivih izvora energije osim što povećava energetsku efikasnost, smanjuje emisije gasova staklene bašte u kopnenom saobraćaju. Pouzdanijem snabdijevanju može znatno doprinijeti i modernizacija mreže. Zato koristim priliku da pozovem Ternu da nastavimo saradnju i radimo na razvoju pametnih mreža za prenos i distribuciju električne energije u Crnoj Gori, koja će se širiti na region", kazao je Đukanović.

Predsjednik Italje Serđo Matarela je rekao da realizacija projekta podmorskog kabla između Crne Gore i Italije predstavlja podsticaj za dalje intenziviranje saradnje dvije zemlje.

"Efikasna i bezbjedna energetska veza je presudan uslov za život, progres i razvoj našeg savremenog društva i predstavlja značajan doprinos svim građanima i preduzećima", rekao je Matarela.

Predsjednica Terne Katja Bastioli kazala je da je događaj od istorijskog značaja, koji svjedoči o važnosti veze dvije države, koja će ojačati stupanjem u rad interkonekcije.

"Infratsruktura između vdije zemlje donijeće benefite za obje zemlje", kazala je Bastioli.

Ukupna dužina kabla između Peskare i Rta Jaz iznosi 455 kilometara, od čega je dužina podmorskog dijela 433 kilometra.

Investicija je vrijedna oko milijardu eura.