Politika tretiranja otpada na nezavidnom nivou

U Crnoj Gori politika tretiranja otpada, otpadnih voda i zagađenje vazduha nije na zavidnom nivou i posebnu pažnju trebalo bi posvetiti usvajanju zakona koji se tiču problematike upravljanja otpadnim vodama, poručeno je na okruglom stolu u Skupštini.

Objavljeno: 15. 11. 2019 - 19:33

Odbor za evropske integracije organizovao je okrugli sto na temu Poglavlje 27: Jesmo li spremni za zdravu životnu sredinu po standardima Evropske unije? – Upravljanje otpadom i otpadnim vodama i zagađenje vazduha.

Izvršni direktor nevladine organizacije Ozon, Aleksandar Perović kazao je da politika tretiranja otpada, otpadnih voda i zagađenje vazduha nije na zavidnom nivou u Crnoj Gori.

On smatra da bi posebnu pažnju trebalo posvetiti usvajanju zakona koji se tiču problematike upravljanja otpadnim vodama.

Prema riječima Perovića, poseban problem je u tome što nijedna od deset opština u kojima postoje postrojenja nemaju rješenje u pogledu tretiranja kanalizacionog mulja.

On je, kako je saopšteno iz parlamenta, kao ključni problem tretiranja tih politika naveo neadekvatnu podjelu nadležnosti i postojanje intenzivnije komunikacije poslanika sa građanima, a resornog ministarstva sa civilnim sektorom o ovim temama.

Zamjenik glavnog pregovarača Crne Gore sa EU Marko Mrdak istakao je da činjenica da je 200 pravnih akata pravne tekovine Unije prevedeno u crnogorsko zakonodavstvo u oblasti poglavlja 27 govori o kompleksnosti te oblasti.

On je kazao da je Crna Gora dobijanjem završnih mjerila u tom poglavlju ušla u novu fazu pregovaranja u kojoj je fokus na implemetaciji pravnih propisa i sprovođenje finansijskih zahtjevnih infrastrukturnih projekata.

Ukupni troškovi za poglavlje 27 do 2035. godine iznostiće 1,42 milijarde EUR, od čega 1,7 milijardi u oblasti tretiranja otpada i otpadnih voda.

Generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Ivana Vojinović navela je da je donešena Nacionalna strategija i ukazala na izgrađenu infrastrukturu i buduće projekte u oblasti upravljanja otpadom.

Ona je kazala da će, u godinama koje slijede, biti nastavljene aktivnosti na uspostavljanju sistema koji se bazira na selekciji, prevenciji i reciklaži i ponovnoj upotrebi otpada.

„U vezi sa politikom upravljanja otpadnih voda, fokus je na izgradnji sistema za prikupljanje i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda odnosno implementaciji usvojenog Plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori do 2035. godine“, dodala je Vojinović.

Kako je navela, kvalitet vazduha prati se od 2009. godine po evropskim standardima i postoji deset automatskih stanica za praćenje kvaliteta vazduha po EU referentnim metodama.

Vojinović je naglasila da se posle višedecenijskog zagađenja vazduha u opštini Pljevlja, početkom naredne godine započinje sa velikom ekološkom rekonstrukcijom Termoelektrane Pljevlja.

Prema njenim riječima, ujedno će se raditi i na toplifikaciji, kao trajnom rješenju zagađenja vazduha u Pljevljima.

Na okruglom stolu predložena je inicijativa da se uvede institucija „eko – poslanik“ u Skupštini, kao i da se jednom godišnje organizuje tematska sjednica o stanju životne sredine u Crnoj Gori.