Zaplijenjeno 1,6 tona droge i 434 komada oružja, rat klanova još žešći

U dokumentu je konstatovano da je krijumčarenje droge i dalje glavna kriminalna aktivnost u Crnoj Gori

Objavljeno: 15. 11. 2019 - 22:19

U prvoj polovini ove godine u Crnoj Gori je zaplijenjeno 1,6 tona droge, a privremeno je oduzeto 434 komada vatrenog oružja, piše u radnom dokumentu Evropske komisije o napretku Crne Gore u poglavljima 23 i 24, poznatom kao „Non paper“.

U dokumentu, u koji je Pobjeda imala uvid, konstatovano je da je krijumčarenje droge i dalje glavna kriminalna aktivnost u Crnoj Gori, te da je najčešće povezana sa izvršenjem krivičih djela kao što su ubistva, trgovina oružjem i pranje novca. Takođe, brojke pokazuju da je od januara do juna oduzeta znatno veća količina droge u odnosu na raniji period.

- Od ukupne količne oduzete droge, 1,4 tona je marihuna. Zaplijene kokaina i heroina su u porastu u odnosu na prošlu godinu i to 166 odsto, odnosno 1300 odsto - navedeno je u izvještaju.

Podsjećaju da je u velikoj akciji u aprilu na školskom brodu “Jadran”, za vrijeme kadetske obuke, zaplijenjeno 60 kilograma kokaina, vrijednosti pet miliona eura. Viši sud je izrekao osam presuda za krijumčarenje droge i organizovani kriminal i to zahvaljujući sporazumima o priznanju krivice.

- Ukupan iznos kazni u ovih osam slučajeva je 178.000 eura - ističe se u izvještaju EK.

U izvještaju se konstatuje i aktivna međunarodna saradnja u slučajevima zaplijene droga. Van teritorije naše države u prvoj polovini godine je kroz zajedničke operacije zaplijenjeno 57 kilograma kokaina

- U junu 2019, u jednoj od najvećih zaplijena droge ikada, američke agencije su zaplijenile 19,7 tona kokaina na brodu u filadelfijskoj luci, vrijednosti više od milijardu eura. Tom prilikom, među ostalim osumnjičenim, uhapšeno je šest crnogorskih članova posade. SAD i crnogorska policija su razmijenile operativne podatke prije hapšenja i direktna saradnja u ovom slučaju je nastavljena - stoji, između ostalog, u izvještaju.

Nacionalni opservatorijum za drogu nije riješio svoje nedostatke, ocijenjeno je u izvještaju, a kao najveći problem izdvaja se manjak kadra koji radi na prikupljanju podataka, analizi i pravljenju izvještaja. Takođe, ističe se da ne postoji nijedan zvaničan podatak koji može da potvrdi ili negira navode nevladinog sektora o alarmantnom trendu rasta broja mladih koji koriste narkotike, uključujući i sintetičke droge.

- Crna Gora još nije izradila godišnji izvještaj o drogama koji bi prikazao stanje po ovom pitanju- navedeno je u dokumentu EK.

Kada je u pitanju nelegalna trgovina oružja, u "Non paperu" je navedeno da se sprovodi Akcioni plan EU i regiona jugoistočne Evrope, a da kontaktna tačka za operativnu policijsku saradnju tek treba da se uspostavi.

Rat klanova još žešći
Četrnaest članova suprotstavljenih kotorskih kriminalnih grupa, Kavačkog i Škaljarskog, uhapšeno je u prvoj polovini ove godine i to van granica Crne Gore. Kako je naglašeno u izvještaju EK, bez obzira na pojačane akcije policije, rat klanova je nastavljen i rezultira još većim nasiljem.

- U okršaju klanova desilo se devet ubistava u periodu od decembra prošle do juna ove godine, od kojih dva u Austriji i dva u Njemačkoj. Razlog je osveta - stoji u izvještaju.

Do oktobra ove godine je pokrenuto je 18 novih istraga koji se uglavnom odnose na najkompleksnije slučajeve organizovanog kriminala, visoke korupcije i pranja novca. Istrage se vode protiv 158 fizičkih i 74 prava lica.

- Četiri istrage, započete prošle godine, proširene su na još 50 osumnjičenih - navedeno je u izvještaju.

U isto vrijeme, izrečeno je 19 pravosnažnih presuda za organizovani kriminal, od kojih 17 na osnovu pregovora o priznanju krivice. Konstatuje se da okrivljeni, koji se terete za djela iz organizovanog kriminala, u velikom broju slučajeva sa tužilaštvom potpisuju sporazum o priznanju krivice, a kao razlog navodi se potreba za bržim obezbjeđivanjem dokaza i nadomještanjem štete nastale izvršenjem krivičnih djela.

- Tužilaštvo institut sporazumnog priznanja krivice predstavlja kao način da se izbjegne rizik dugotrajnih i nepredvidivih sudskih postupaka i osporavanje oslobađajuće presude. Zbog toga se krivično-pravni sistem Crne Gore percipira kao blag, sa kaznama koje su nesrazmjerne težini zločina - navedeno je u izvještaju.

Manje prijava za nasilje u porodici
U prvoj polovini godine podnijeto je 125 krivičnih prijava zbog nasilja u porodici, 93 manje u odnosu na isti period prošle godine. Takođe, podnijeto je 700 prekršajnih prijava za nasilje u porodici, što je moglo da doprinese manjem broju optužnica.

- Elektronska baza podataka o nasilju u porodici postoji od maja 2019. godine. Ona omogućava automatsku razmjenu podataka između Ministarstva unutrašnjih poslova i centara za socijalni rad što omogućava da se odgovori dobijaju pravovremeno i osigura bolja statistika. Ipak, kapaciteti  institucija u ovoj oblasti, uključujući pravosuđe i policiju, i dalje su  ograničeni - konstatuje se u izvještaju EK.