Na području Slivlja će se formirati jezero, mještani da zaštite dobra i imovinu

Zbog pojačanih dotoka, nivo vode u akumulacionim jezerima u Nikšićkom Polju stalno raste, a u očekivanju intezivnijih padavina krajem dana,  u HE „Perućica“ procjenjuju da će, u skladu sa Operativnim uputstvom za upravljanje akumulacijama i retenzijama HE “Perućica”, sjutra ujutro početi punjenje retenzije Slivlje kako bi donekle došlo do relaksacije retenzije Vrtac. Nivo vode na svaka 2-3 sata u prosjeku raste po pet centimetara i prijeti da ugrozi naselja na njenim obodima, saopšteno je iz Elektroprivrede Crne Gore.

Objavljeno: 16. 11. 2019 - 14:35

 “S obzirom na to da će se ubrzo formirati jezero na području Slivlja, upozoravaju se stanovnici tog dijela nikšićke opštine da na vrijeme, u granicama mogućeg, zaštite materijalna dobra, pokretnu i nepokretnu imovinu.  U EPCG pažljivo pratimo situaciju i blagovremeno obavještavamo sve nadležne službe", ističe se u saopštenju.