Drljević: Ne znam da li se francuski non-pejper može primijeniti na nas

„Non-pejper (non paper) će predstavljati glavni okvir za buduće pregovore sa EU. U njemu su prepoznati uspjesi Crne Gore u posljednjem periodu. No, to nije razlog za predah, već za nastavak reformi i novi zamah našem integracionom procesu”, poručio je glavni pregovarač, Aleksandar Drljević.

Objavljeno: 18. 11. 2019 - 10:05
Foto: Portal Analitika

On je na konferenciji za medije povodom predstavljanja Radnog dokumenta EK o stanju u poglavljima 23 i 24, rekao da integracija u EU nije cilj sam po sebi.

„Ciljevi su poboljšanje životnog standarda svih građana i evropeizacija crnogorskog društva”, istakao je Drljević.

U francuskom non-pejperu, koji je objavljen juče, pominju se, kaže on, zahtjevi koje je Crna Gora već ispunila.

„Ne znam da li se to može primijeniti na nas. Sačekaćemo da se o njemu izjasne druge članice”, naveo je Drljević.

Generalna direktorica Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde, Marijana Laković Drašković, ocijenila je da je dokument EK generalno pozitivan po Crnu Goru.

EK je prepoznala napredak u vladavini prava. Konstatuje se jasan napredak u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. EK konstatuje i napredak u izradi novog zakona o medijima. Oblast upravljanja migracija je u skladu s tekovinama EU i šengenskim pravilima. Vlada će insistirati kod svih nadležnih organa da se sve preporuke ispune”, kazala je ona.

Laković Drašković je navela da je postupak rješavanja stambenih pitanja, koja je kritikovana u dokumentu EK, jedna od najvažnijih politika Vlade i da ona od nje neće odustati.

„Ali ćemo je uskladiti s preporukama EU kako ne bi ostalo ni najmanje sumnje u zakonitost i pravičnost rješavanja stambenih pitanja”, poručila je ona.

Laković Drašković je istakla da se ne slaže s negativnom ocjenom EK o trećem mandatu Vesne Medenice na čelu Vrhovnog suda.

"Ova tema će biti predmet dodatnih razgovora sa našim evropskim partnerima i vjerujem da ćemo ih pravnom argumentacijom ubijediti da negativni stavovi nijesu zasnovani na činjenicama, već na utiscima i pogrešnoj percepciji dijela javnosti", istakla je ona.

EK je, kaže ona, primijetila nedostatak samoregulacije u medijima, što, prema njenima riječima, nije obaveza Vlade, ali će dati podršku u tom procesu.

„Nije sve odgovornost Vlade, nešto je i na medijima”, podvukla je Laković Drašković.

Govoreći o slučaju Svetozara Marovića, koji je takođe pomenut u dokumentu EKDrljević je rekao da je Crna Gora uradila sve što je do nje da bi bivši predsjednik državne zajednice bio izurčen iz Srbije.

„Lopta je sada u dvorištu Srbije i na njoj je da izruči gospodina Marovića”, ocijenio je Drljević.

Glavni pregovarač je kazao i da je bilo dosta upita o ekonomskom državljanstvu.

„Mislim da je ono veoma značajno za Crnu Goru i da može da dovede do razvoja mnogih naših nerazvijenih područja. To nije nešto što je strano državama članicama. Imamo zemlje EU koje veoma uspješno sprovode ovakve projekte”, zaključio je on.