Najveća sumnja u vakcine na jugu Crne Gore

Svaki četvrti građanin na jugu Crne Gore smatra da vakcine izazivaju ozbiljne neželjene efekte kod djece, pokazalo je istraživanje višestrukih pokazatelja stanja prava djece i porodica.  

Objavljeno: 18. 11. 2019 - 14:00

Iz UNICEF-a je saopšteno da su u Tivtu, na regionalnoj konferenciji, predstavljeni ključni nalazi MIKS istraživanja višestrukih pokazatelja stanja prava djece i porodica za južni region Crne Gore, koji pokazuju da je situacija na jugu izazovnija nego u drugim regionima, kada je riječ o stavovima prema vakcinaciji.

„Na jugu je najveći procenat ljudi starosti od 15 do 49 godina koji vjeruju da vakcine izazivaju ozbiljne neželjene efekte kod djece. Svaki četvrti građanin na jugu to misli“, navodi se u saopštenju.

Pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje Senad Begić kazao je da činjenica da 25,8 odsto ispitanika na jugu smatra da vakcine dovode do težih neželjenih događaja ukazuje na to da postoji određena doza nerazumjevanja značaja vakcinacije i pogrešna percepcija bezbjedonosnog profila vakcina.

„Iako je nauka jasna, podaci više nego precizni i iako znamo da su vakcine među najbezbjednijim procedurama moderne medicine, očigledno je da se roditelji na jugu moraju dodatno osnažiti i edukovati kako bi raspolagali sa tačnim činjenicama i nedvosmisleno mogli da donesu ispravne odluke, koje su u najboljem interesu njihove djece“, poručio je Begić.

Kako je saopšteno iz UNICEF-a, kada je riječ o zdravstvenoj zaštiti, MIKS podaci ukazuju na još jedan prioritet za jug, povećanje stope dojenja.

Prema rezultatima istraživanja, tek svaka peta beba bude podojena tokom prvog sata nakon rođenja u južnom regionu, dok je to u prosjeku slučaj sa svakom četvrtom bebom u Crnoj Gori.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Osama Kogali, kazao je da, imajući u vidu da se 98 odsto porođaja dešava u bolnicama, niske stope dojenja tokom prvog sata nakon porođaja upozoravaju na neophodnost većeg angažovanja zdravstvenih radnika u pružanju podrške majkama da počnu da doje odmah nakon porođaja.

Istraživanje pokazuje da svako drugo dijete na jugu pohađa predškolsko obrazovanje, što je u skladu sa nacionalnim prosjekom.

Kogali je istakao da mora biti nastavljena uspješna saradnja obrazovnih institucija i porodica kako bi se još više povećao procenat djece koja pohađaju predškolsko obrazovanje.

„Svako dijete ima pravo na predškolsko obrazovanje. Iz tog razloga, to mora ostati prioritet reforme obrazovnog sistema u Crnoj Gori“, poručio je Kogali.

Iz UNICEF-a su rekli da je MIKS istraživanje uključilo i posebnu anketu za domaćinstva u romskim naseljima.

Prema riječima Kogalija, podaci o djeci koja žive u romskim naseljima pokazuju da se ona ne samo suočavaju sa istim izazovima kao i djeca u drugim djelovima zemlje, već su dodatno uskraćena u smislu ranih brakova, nižih stopa pohađanja osnovnog i srednjeg obrazovanja i većeg siromaštva.

„Stoga, dodatna pažnja se mora posvetiti ovoj djeci, jer sva djeca imaju jednaka prava“, naglasio je Kogali.

Direktorica Uprave za statistiku Gordana Radojević kazala je da istraživanja služe da se bolje upozna društvo u kom živimo.

„Uvjerena sam da nam je MICS istraživanje pomoglo da prepoznamo prednosti i, još važnije, nedostatke društva po pitanju polažaja žena i djece u Crnoj Gori“, navela je Radojević.

Ona je kazala da je sigurna da će rezultati biti dodatni pokretač za nastavak unapređenja uslova života žena i djece u crnogorskom društvu.

Iz UNICEF-a su objasnili da se podaci dobijeni iz MIKS istraživanja koriste za procjenu napretka Crne Gore u postizanju Ciljeva održivog razvoja i relevantne nacionalne strategije, kao i napretka zemlje u sprovođenju Konvencije UN-a o pravima djeteta.

“MIKS istraživanje koje je MONSTAT u Crnoj Gori tokom prošle godine sproveo uz tehničku pomoć UNICEF-a i finansijsku podršku Vlade, UNICEF-a i UNHCR-a, jasno ukazuje na oblasti u kojima je potrebno dalje raditi, a one se prvenstveno odnose na rani razvoj djece, zaštitu djece od nasillja, obrazovanje, zdravlje i život u čistom okruženju“, dodaje se u saopštenju.