Vlada više neće dodjeljivati stanove sudijama i tužiocima, ali hoće državnim funkcionerima

Generalna direktorica Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde, Marijana Laković Drašković kazala je da su u Vladi saglasni sa stavom Evropske komisije da oni ne bi trebali da rješavaju stambena pitanja zaposlenih u zakonodavnoj i sudskoj vlasti.

Objavljeno: 18. 11. 2019 - 14:27

„Stambena politika Vlade je od izuzetnog značaja za rješavanje jednog od najvažnijih životnih pitanja zaposlenih u državnoj upravi i Vlada definitivno od ove politike neće odustati“, istakla je.

Ipak, ona navodi da su u Vladi saglasna sa stavom Evropske komisije da sam postupak rješavanja stambenih pitanja treba da bude uređen na način koji, kako je kazala, ne ostavlja ni malo prostora za sumnju u pravičnost i zakonitost rješavanja stambenih pitanja.

„Takođe, saglasni smo sa ocjenom EK da Vlada ne treba da rješava stambena pitanja zaposlenih u zakonodavnoj i sudskoj vlasti, i to će ubrzo biti ispravljeno. Zato je Vlada prihvatila inicijativu Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije i krenula u reviziju aktuelnih propisa i procedure rješavanja ovih pitanja“, kazala je Laković Drašković