Tomović, Kalaju i Ivanoviću nagrada po 2.000 eura

Ministarka nauke dr Sanja Damjanović, na osnovu prijedloga Komisije, donijela je Odluku o dodjeli nagrada za naučna i inovativna dostignuća u 2019. godini. Nagrade od po 2.000 eura su pripali Slavici Tomović, Davidu Kalaju i Darku Ivanoviću.

Objavljeno: 18. 11. 2019 - 16:07

Tomović je saradnica u nastavi na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, a nagrada joj je pripala za najuspješniju naučnicu do 30 godina;

Kalaj je redovni profesor na Prirodno-matematičkog fakultetu u Podgorici, i pripala mu je nagrada za najuspješnijeg naučnika starijeg od 30 godina. Ivanović je pronalazač.

Komisija je ove godine imala izazovan zadatak da predloži dobitnika nagrade, posebno u kategoriji najuspješniji naučnik/naučnica stariji od 30 godina, za koju je dostavljeno 14 veoma kvalitetnih prijava.

Svečana ceremonija dodjele nagrada za naučna i inovativna dostignuća u 2019. godini biće upriličena na Godišnjoj svečanosti Ministarstva nauke u srijedu, 11. decembra sa početkom u 12 časova, u Vili Gorica.