Prihodi veći, profit upola manji

Deset najreprezentativnijih kompanija čije se akcije nalaze na Montenegroberzi imale su pozitivan neto prihod za devet mjeseci od 31,61 milion, što je upola manje nego u istom periodu prošle godine kada je taj pokazatelj iznosio 63,79 miliona eura.

Objavljeno: 19. 11. 2019 - 06:29

Na osnovu finansijskih iskaza za prva tri kvartala ove godinu, Montenegroberza je sumirala ključne rezultate kompanija čije su dionice u sastavu berzanskog indeksa MNSE10.

Kad je u pitanju čisti profit u ovom periodu, prva na listi je Elektroprivreda Crne Gore sa iznosom od skoro 17,07 miliona eura. Iako je to 60 odsto manje od prošlogodišnjih 43,06 miliona eura, i dalje je daleko više od sljedećeg sa najviše neto prihoda. Naime, Hotelska grupa Budvanska rivijera profitirala je 4,88 miliona eura, što je za 23,86 odsto manje nego 2018. godine, ali treba podsjetiti da je kompanija krajem juna imala transformaciju kojom je nastala nova kompanija, Sveti Stefan hoteli. Crnogorski Telekom treći je na listi, sa profitom od 4,14 miliona eura što je manje za 37,62 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Među akcionarskim društvima sa pozitivnim rezultatom još su Jugopetrol sa 2,93 miliona eura ili 56,72 manjim profitom od prošlogodišnjeg, Crnogorski elektroprenosni sistem sa 2,78 miliona, što je 34,17 odsto manje. Institut Simo Milošević sa 1,1 milionom neto prihoda ima44,60 odsto bolji rezultat, Zetatrans s profitom od 782.193 eura ima 2,57 odsto više, a Luka Bar je iz gubitka od 5,37 miliona nakon devet mjeseci ove godine stigla u plus od 85.742 što je 101,6 bolji rezultat.

Najlošije rezultate imaju Port of Adria koja je od 207.328 eura profita pala za 420,09 odsto na gubitak od 663.638 eura, a posebno 13. jul Plantaže koje su sa 336.026 eura izgubile 544,33 odsto neto sredstava i stigle do gubitka od 1,49 miliona eura.

Posmatrajući ukupne poslovne prihode istih deset firmi, za prvih devet mjeseci oni su dostigli 525,95 miliona eura što je za oko 2,88 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine. I u ovim pokazateljima EPCG je daleko ispred svih sa 242,93 miliona prihoda, što je 7,96 odsto više nego u 2018, a ujedno predstavlja čak 46 odsto prihoda deset kompanija sa liste.

Uz prihod CGES-a od 29,66 miliona eura za 17,72 odsto veći od prošlogodišnjeg ove dvije kompanije čiji je većinski vlasnik država, prihodovale su 272,59 miliona eura. U strukturi ukupnih prihoda, 23 odsto ima Jugopetrol čiji je rezultat 2,33 odsto manji od prošlogodišnjeg i iznosi 123,9 miliona eura. Crnogorski Telekom sa 60,52 miliona eura prihoda bilježi pad od 6,24 odsto, ali predstavlja 12 odsto svih prihoda.

“Značajno povećanje poslovnih prihoda bilježi i Luka Bar, čij i su poslovni prihodi od 4,83 miliona eura za devetomjesečni period 2019. godine veći za 6,52 odsto u odnosu na ostvarene poslovne prihode u istom periodu prošle godine”, navodi se u analizi Montenegroberze.

Neznatan rast prihoda manji od jedan odsto zabilježile su Plantaže sa 22,23 miliona eura, Institut “Dr Simo Milošević” ima 3,76 odsto bolji rezultat ili 9,6 miliona, dok je Luka Bar s 6,9 miliona eura bolja za 6,52 odsto nego u istom periodu prošle godine. Prihod HG Budvanske rivijere manji je za pola odsto i iznosi 20,05 miliona, dok je Port of Adria sa 5,34 miliona eura pao za 23,56 odsto.