"Crnogorska crkva je potpuno nezavisna"

„Восточный сборникъ” glasnik je objavljivan „с Высочайшего соизволения по распоряжению” Azijskoga odjeljenja Ministarstva vanjskih poslova (Азиатского департамента МИДа) Ruske carevine.

Objavljeno: 19. 11. 2019 - 19:30

Ideja o pokretanju glasnika pripada direktoru odjeljenja Petru Nikolajeviču Stremouhovu (1823–1885).

Prvi tom štampan je 1877, a u njemu i studija „Черногория и черногорцы”, potpisuje je К. Петкович. To je Konstantin D. Petković (ili Petkovič, 1824–1898), rodom iza Bašinoga Sela u Makedoniji – različiti izvori tvrde da je po narodnosti: Bugarin, Srbin, Makedonac…

Završio studije u Petrogradu. Od 1857. do 1869. konzul Ruske carevine u Dubrovniku. Nasljednik, dakle, čuvenoga Jeremije Gagića.

Njegova studija o Crnoj Gori i Crnogorcima ima karakter službenih saznanja Ruske carevina o različitim aspektima, uključujući i Mitropoliju crnogorsku – Crnogorsku pravoslavnu crkvu.

„Восточный сборникъ” 1877. objavljuje:

„Черногорская Церковь, не смотря на то, что митрополиты получаютъ свое посвященіе въ Россіи, не признаетъ надъ собою никакой внейшей духовной власти: она совершенно самостоятелная (автокефальна)”.

U prijevodu:

„Crnogorska crkva, bez obzira na to, što mitropoliti dobijaju svoje posvećenje u Rusiji, ne priznaje nad sobom nikakvu vanjsku duhovnu vlast: ona je potpuno nezavisna (autokefalna)”.

Objavljujem faksimile: naslovnica i citat iz časopisa „Восточный сборникъ” (I, 1877, str. 427):

cpc1

cpc2