Marković: Ako je bilo korupcije prilikom dodjele stanova – ja sam odgovoran

Premijer Duško Marković kazao je danas da je stambena politika Vlade pokazala određene slabosti, te da je on odgovoran ako je iza dodjele stanova državnim funkcionerima stojao korupcionaški pristup.

Objavljeno: 20. 11. 2019 - 14:00
Foto: gov.me / B. Cupic

Premijer je, odgovarajući na pitanje poslanika Demosa, Miodraga Lekića, o tome da li će Vlada preispitati i ukinuti „neustavne i nemoralne odluke“ prilikom dodjele stanova i kredita funkcionerima, kazao da stambena politika Vlade postoji odavno i da nema zavjere u rješavanju tog pitanja.

„Ono čega ima je stambena politika koja je pokazala određene slabosti i nedostatke. Ono što takođe postoji su demokratske institucije koje će se time baviti. Kao što postoji i predsjednik Vlade koji je objavio te podatke. To je prilika da svi evidentiramo slabosti i propuste i da rješavanje stambenih pitanja ne bude privilegija, već rezultat potrebe“, smatra Marković.

On je rekao da je Vlada prihvatila inicijativu Savjeta ASK o potrebi detaljnog analiziranja pravnog okvira kojem je uređeno pitanje rješavanja stambenih pitanja, radi predlaganja izmjena i dopuna relevantnih propisa.

„Izvršena je preliminarna analiza pravnog okivra, kao i odluke Vlade kao pravnog osnova. EK je u izvještaju u jednoj polurečenici dohvatila taj segment. To je potreba zbog velike političke kampanje i pritiska civilnog sektora. U toku je komunikacija s predstavnicima ASK, da zajednička radna grupa pripremi i predloži izmjene relevantnih propisa. I ako je Vlada pogriješila i ako su institucije pogriješile – ispravićemo grešku. Mislim da je ovo politika koja je neophodna, da mora obuhvatiti i državne službenike i funkcionere, ali mora biti javna, transparentna i ne smije biti zloupotreba. Ako su takve greške postojale u mandatu ove Vlade i ako je iza njih stojao korupcionaški pristup – nemojte tražiti odgovornost u tim ljudima, ja sam odgovaran za to i spreman sam da se s tom odgovornošću ponesem“, poručio je Marković.

Marković je, odgovarajući na pitanje poslanika Liberalne partije, Andrije Popovića, o efektima dosadašnje stambene politike u Crnoj Gori, rekao da je u mandatu Vlade riješeno ili je u toku rješavanje stambenih pitanja 459 zaposlenih u prosvjeti, 167 u zdravstvu, 992 u bezbjednosnim institucijama, 223 u Vojsci. Riješeno je, dodao je, stambeno pitanje 271 penzionera i 214 raseljenih lica.

„Nemamo bojazni od bilo kojeg modela i pristupa politici proširenja“

Premijer Marković rekao je da je EU jedini put i izbor za Crnu Goru, te da naša država nema bojazni od bilo kojeg modela i pristupa politici proširenja, ako je on zasnovan na ostvarenim zaslugama i ako se u prvi plan stavlja kvalitet reformi.

Marković je, odgovarajući na pitanje poslanika Socijaldemokratske partije (SDP), Ranka Krivokapića, o novom pristupu EU u pregovorima, rekao da se Radni dokument EK stanju u poglavljima 23 i 24, poznatiji kao Non-pejper, može posmatrati i s pozitivnom i s negativnom preuzmpcijom.

„Treba ga čitati u cjelosti, a ne samo ono što neko želi da vidi, a posebno da čuje. Ne stoji vaša (Krivokapićeva prim. nov) teza o suštinskom nazadovanju, koja se u dokumentu nigdje ne spominje. Šta zapravo prepoznaje ovaj dokument? To su u najkraćem može ilustrovati kroz ocjene o napretku u ključnim oblastima. Ako ne vidimo te ocjene, onda se ne želi preoznati realnost, ali to je razlog za zabrinutost povodom naših unutrašnjih slabosti da prihvatimo činjenice kakve god one bile“, naveo je premijer.

Govoreći o rezultatima u borbi protiv korupcije, Marković je rekao da je 267 javnih funkcionera podnijelo ostavke ili je razriješeno nakon mišljenja i odluka Agencije za sprječavanje korupcije (ASK).

„Zbog kršenja antikorupcijskih zakona podnijeto je skoro 2.000 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka, u ukupnom iznosu novčanih kazni od pola miliona eura. Specijalno državno tužilaštvo je, do danas, podiglo optužnice za koruptivna krivična djela sa štetom po državu od 100 miliona eura, što je rezultiralo presudama protiv funkcionera“, naglasio je premijer.

Marković je ocijenio da je Vlada ispunila sva privremena mjerila iz svoje nadležnosti u poglavljima 23 i 24, odnosno da ih u kontinuitetu ispunjava.

„U EU ne ulazi Vlada, već cijelo društvo. Pokrenite konkretne aktivnosti na jačanju skupštinskog dijalog koji će dovesti do izbora vrhovnog državnog tužioca i članova Sudskog savjeta. Nigdje, ni na jednom mjestu u Non-pejperu, ne govori se da je Crna Gora zarobljena država, niti će biti ako budemo radili svoj posao“, dodao je on.

Predsjednik Vlade je pozvao Krivokapića da kaže javnosti da je Crna Gora najviše napredovala u pregovorima sa EU.

„Ono što je radila Hrvatska u završnoj fazi pregovora o vladavini prava je mlijeko i voda u odnosu na uslove i kriterijume po kojima smo mi otpočeli pregovore za vladavinu prava u centru ovoga procesa. Naši rezultati nikad neće biti povod za zaustavljanje procesa pristupanja“, izjavio je Marković.

„Bankarski sistem visokolikvidan, solventan i stabilan“

Marković je danas takođe rekao da je finansijski kapital na kraju trećeg kvartala na nivou sistema od 13 banaka, u jednogodišnjem uporednom periodu porastao je za skoro 100 miliona eura, da koeficijent solventnosti iznosi 19,59 odsto, te da sa ovakvim rekordnim parametrima, bankarski sistem spremno dočekuje nezavisnu procjenu aktive koja će dati preciznu sliku o stabilnosti i kondiciji finansijskog sistema Crne Gore.

Odgovarajući na pitanje poslanika Demokratskog fronta, Milana Kneževića, šta je on kao predsjednik Vlade uradio da zaštiti ekonomski sistem nakon situacije u dvijema bankama Atlas grupe, Marković je rekao da je utvrđen set zakona iz bankarskog sektora.

Prijedlog zakona o kreditnim institucijama, Prijedlog zakona o sanaciji kreditnih institucija, Prijedlog zakona o zaštiti depozita i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji banaka. Ova zakonska rješenja predviđaju povećanje minimalnih kapitalnih zahtjeva za nove banke sa pet na sedam miliona eura. Slabe banke će se rješavati kroz moderne instrumente rezolucije, a uspostaviće se sanacioni fond koji će omogućiti ranu pomoć problematičnim bankama pod striktnim uslovima. Fond za zaštitu depozita udvostručiće pokriće osiguranih depozita na 100.000 eura i postupno će se skratiti vremenski limit za isplate osiguranim deponentima“, podvukao je premijer.

„Nemamo ingerencije u kadrovskoj politici RTCG-a

Odgovarajući na pitanje Ervina Ibrahimovića iz Bošnjačke stranke, da li Vlada planira da pobljša zastupljenost Bošnjaka u programskoj i kadrovdskoj strukturi Javnog servisa, Marković je odgovorio da Vlada nema nadležnosti u oblasti donešenja odluka, kreiranja programskih sadržaja, niti kadrovskih politika RTCG-a.

„Slažem se da u kontinuitetu treba unaprjeđivati status pripadnika manjinskih zajednica, i svih građana Crne Gore, jer je to preduslov društvene kohezije i prosperiteta naše zemlje. U mandatu ove Vlade, preko Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, realizovano je 386 projekta čija vrijednost iznosi skoro 2,5 milona eura“, rekao je premijer.