Većina građana misli da žene samo bolje kuvaju, peru i čiste od muškaraca

Više od polovine građana Crne Gore, starijih od 18 godina smatra da žene, i muškarci mogu obavljati podjednako kvalitetno sve poslove, pokazalo je istaživanje Ipsos stratedžik marketinga.

Objavljeno: 28. 11. 2019 - 08:24

Istraživanje je pokazalo da čak 58 odsto građana na pitanje koji stav je blizi Vašem, je odgovorilo da žene i muškarci mogu obavljati podjednako kvalitetno sve poslove a u Ipsosu ističu da je to veliki napredak.

 

istrayivanje-1

 

Istraživanje je pokazalo da 30 odsto građana smatra da određene poslove muškarci mogu kvalitetnije obavljati od žena  a 12 odsto da određene poslove žene mogu kvalitetnije obavljati od muškaraca.

Na pitanje da li mislite da postoje poslovi u kojima su žene bolje od muškaraca, čak 53 odsto građana je odgovorilo potvrdno.

 

istrazivanje2

 

Istraživanje je, međutim, u tom dijelu pokazalo poražavajuće rezultate. Tako njih 39 odsto smatra da su žene bolje od muškaraca u kućnim poslovima, odnosno da bolje kuvaju i čiste kuću.

Njih 12 smatra da su bolje frizerke, kozmetičarke, krojačice, dok recimo samo pet odsto građana smatra da su žene bolje u politici i pravu i tri odsto u upravljanju i komunikaciji sa ljudima.

„Što je niži stepen obrazovanja i manja primanja to je tvrđi stav da žene ne mogu obavljati neke poslove“, objašnjava izvršni direktor IPSOS-a Vladimir Raičević i dodaje  da treba značajno više raditi sa tom populacijom.

 

istrazivanje-3

 

Istraživanje, koje je urađeno za potrebe projekta Savremena karijatida, je pokazalo i da se građani dominantno informišu putem televizije – čak 75 odsto a putem internet portala informativnog sadržaja njih 36 odsto.

Kako objašnjavaja Raičević, da bi poruka stigla do većeg broja gradjana potrebno je da se prenese putem televizije, posebno imajući u vidu da internet informativne portale prati populacija visokoobrazovanih građana, koji ne gledaju rijaliti i slične sadržaje.

Tako, dodaje on, potrebno je putem TV više raditi na edukaciji niže obrazovanih građana sa manjim primanjima i objašnjavati im koliko je bitno i moguće da njihova kćerka sjutra bude na nekom od ključnih mjesta odlučivanja u državi.

 

istrazivanje4

 

 

Istraživanje je urađeno na populaciji starijoj od 18 godina, a obuhvatilo je 1.028 ispitanika. Sprovedeno je od 6.  do 16. juna.