Ulcinj: Korisnici lokacija u zoni morskog dobra da dostave dokumentaciju

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore apeluje na korisnike lokacija u zoni morskog dobra iz Ulcinja da u što kraćem roku dostave kompletnu dokumentaciju shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, a koja prethodi izadavanju rješenja za rad za narednu godinu.

Objavljeno: 02. 12. 2019 - 15:32

Oni podsjećaju da je u maju tekuće godine, na inicijativu Ministarstva održivog razvoja i turizma, održan sastanak sa opštinskim sekretarijatima na temu izdavanja privremenih rješenja za rad do ispunjenja svih uslova propisanih Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata za privremene lokacije u zoni morskog dobra.

„Na sastanku je zaključeno da su zakupci dužni pribaviti svu neophodnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima najkasnije do 31. decembra 2019. godine“, kazali su iz Morskog dobra.

Napominju da su korisnici dužni da Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje u Ministasrtvu održivog razvoja i turizma u što kraćem roku dostave prijavu postavljanja  i svu dokumentaciju pobrojanu u izdatim urbanističko - tehničkim uslovima, a kopiju iste Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom.

„U suprotnom Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom neće biti u prilici da aneksira ugovore za 2020. godinu“, zaključuje se u saopštenju.