Fejk njuz o srpskoj Crnoj Gori

Potreba čovjeka da sazna Istinu svakodnevnice, radi planiranja  budućnosti, čini ga pogodnim „materijalom“ za manipulaciju od strane  „spin eksperata“ za potrebe onih koji  kreiraju „istinu“ za svoje političke ciljeve.

Objavljeno: 03. 12. 2019 - 10:33

U tom kontekstu se sve više govori o raznim oblicima specijalnog rata (Hibridni rat, Sajber rat, Informacijski rat…)stvara se terminološka magla u kojoj se kreira demografski, ideološki i ekonomski ambijent za političko i ekonomsko urušavanje samostalnosti  država koje su se našle u sferi globalnih interesa velikih sila.

HIBRIDNI RAT

Pojednostavljeno rečeno, nema tu ništa novo, potrebno je stvoriti poslušne, ponizne i zavisne države, kojima će upravljati kadrovi koje je „proizveo“ tzv. sistem Hibridnog rata od domaće  „pete „ ili „šeste“  kolone, pod nazorom „velikog brata“. U toj transformaciji često se afirmiše lumpenkratija ikleptokratija a mafija može da postane oznaka „mentaliteta“. Umjesto tradicionalnih vrijednosti; poštenja, čovječnosti i čestitosti aktivira se lakomost, zavist, inat i podvala.

Djeluje proces negativne vrijednosne destrukcije.

kremljglavnaTa rabota se ne iscrpljuje snimcima pojedinačnih špijuna ili banalnim pokušajima primjene nasilja niskog intenziteta, to su samo  simptomi, da se dešava patološko razaranje društvenih normi, pravila i vrijednosti individualnog ponašanja, koje  obezbjeđuju „ integritet i funkcionisanje institucija države“. Građani u tom „razaranju“ postaju „ egzistencijalno ugroženi i apatično depresivni pojedinci“.

Anomija je, u izvornom obliku, „patološko stanje društvenog sistema“ najčešće je posledica  „oportunističkih bakterija“ koje djeluju„ kroz institucije sistema“, umrtvljuju  imunitet države i čine njen represivni aparat ne efikasnim.

Nastaje regresija, sistem „šlajfuje“.

Demokratija dobija karikaturalni oblik bez meritokratskih principa i bez dovoljno kadrova koji su na pravoj strani savremenog progresa i prihvaćene Vizije.

Na individualnom planu sve više je prisutan raskorak između želja i sredstava da se one ostvare. Post-moderno doba je donijelo samo nove sofisticiranije metode i sadržaje djelovanja.

 Izvor Zla i cilj Zla je uvijek isti; ljudski intelekt – pojedinačna svijest i svjesnot koja se suprotstavlja  tuđoj dominaciji i hegemoniji.

 ZAR TO ZLO NIJE PRISUTNO OD ISKONA?

Zar nije Juda izdao Isusa za 30 zlatnika, pa Efijalt domovinu, pa Brut i Kasije. Zar Dante nije Izdajnike smjestio u najdublje grotlo pakla- deveti krug?

Možda su patriote i rodoljubi „babice“ izdajnika ali, sigurno su, i njihovi grobari.

Crna Gora ima Viziju i strategiju razvoja. Ima globalni cilj. Za svoju opciju je obezbijedila garanciju najjačeg vojnog saveza svijeta.

0306mitropolitamfilohijeProtivnici te Vizije, u Crnoj Gori su takođe poznati.

Oni su dio globalnih geo-političkih interesa  velikih sila u koje se pokušava ugraditi nepopravljiva konstrukcijska greška izražena  u agresivnoj  Velikosrpskoj mitomanskoj  ideološkoj hegemoniji, koja crnogorski prostor smatra svojom interesnom sferom.

„U Srbiji se vrši inverzija nenormalnog u normalno“, pisala je Z. Golubović, to su „simptomi bolesnog društva“ u njoj se „ ne može konstituisati pravna država, obzirom da se legalizuje ludilo“. Ako takvom stavu  dodamo i stav „oca srpske nacije“ Ćosića, da je „laž državni srpski interes“ onda nije teško uočiti da je, zapravo, LAŽ zajednička suština i Hibridnog rata i Velikosrpskog Projekta izražena u FEJK NJUZ-u o SRPSKOJ Crnoj Gori.

FEJK NJUZ

Nema sumnje, da je najveći deo sadržaja i oblika specijalnog rata protiv CG u funkciji tog Projekta, sa ciljem da se u obnovu državnosti CG  instalira virus OMALOVAŽAVANJA I PRIVREMENOSTI.

Nedavna, dodjela 40  vojnih spomenica poginulim građanima CG u NATO bombardovanju koje je u Beogradu uručio Ministar odbrane VRS g. Vulin, na 101 godišnjicu istorijskog „ubistva“ Crne Gore, sa obrazloženjem da; „Srbija čuva Srbe bez obzira gde žive“, govori da se u jezgru i aktuelne i paralelne  političke nomenklature Srbije, brižljivo njeguje  agresivna politička hegemonija Velikosrpskog Projekta Zla.

SLUČAJ VULIN

Mogao se Vulin sjetiti i onih  crnogorskih žrtava zbog pomaganja bježanije borbene žive sile iz Srbije, prepuštajući nejač na milost i nemilost neprijatelju. Tajgrijeh crnogorskog žrtvovanja učinjen  sramotnom bježanju srpske vojske iz otadžbine,  platila je Crna Gora kasnije, kada su „sramotnici“ uz tuđu pomoć postali pobjednici i okupirali  Crnu Goru!

Suština te istorijske istine, ostala je konstanta armature svih oblika, sadržaja i akcija, koji se vode u svim oblicima Hibridnog rata protiv Crne Gore.

vulinTakvu anti crnogorsku aktivnost prema Crnoj Gori transparentno podržava pro-četnička velikosrpska politička opcija u Crnoj Gori na čelu sa SPC.

SPC u CG više sprovodi ciljeve Velikosrpskog Projekta nego što poštuje Božiji DEKALOG.

Svojim djelovanjem, u ime Svetosavlja, ona pokušava da  istorijsku duhovnu i kulturnu vertikalu milenijumskog trajanja Crne Gore,zamijeni mitovima lažne istorije u korist političke velikodržavne dominacije nad Crnom Gorom.

Time se  razara kolektivno znanje Crnogoraca stečeno istorijskim iskustvom. Umjesto istorijske stvarnosti  nameće se „privid“ koga su vještački iskonstruisali „reditelji“ velikosrpstva u Beogradu a sprovode ga profesionalni velikosrbi u Crnoj Gori uz blagoslov  svetosavskih ideologa SPC.

U  sferi naučnog vrednovanja materijalnih i intelektualnih vrijednosti u istorijskom državotvornom trajanju CG, neprekidno  i organizovano seprimjenjuju razni oblici Hibridnog rata, uz pomoćdijela korumpiranih institucija Države i pojedinaca od uticaja u tim institucijama. Zbog toga Crnogorcima nije pošlo za rukom da  kvalitetan „materijal“ koji je „proizvela“ milenijumska istorija CG, ugrade u identitetsku nacionalnu građevinu.

Naprotiv,veliki deo tih vrijednosti, lišene savjetsne brige,  su razbacivane, otuđivane pa i prodavane. I na taj način je kidana veza kolektivne crnogorske svijesti sa sopstvenom istorijom.

OD VIDLJIVIH IZDAJNIKA GORI SU SAMO PRIKRIVENI IZDAJNICI.

Obnova crnogorske državnosti i opredijeljenje za Viziju slobodnog i samostalnog razvoja u društvu savremenih i bezbjednih zemalja  Evrope, crnogorska akademska,intelektualna i patriotska javnost nije prethodno primijenila kolektivnu mentalnu pripremu  u vidu „kulture zaborava“ kao mentalne dekontaminacije vjekovnog zagađivanja crnogorskog mikro i makro  ambijenta tuđim vrijednostima i falsifikatima.

Tek nakon toga može biti uspješna  „kultura istorijskog pamćenja“bez falsifikata,bez privida, sa originalnim vrijednostima crnogorskog umnog i materijalnog potencijala.

Obnoviti i afirmisati tradicionalne crnogorske vrijednosti; Slobodarstva,

Viteštva, Čovječnosti i Čestitosti,koje ne mogu biti u neskladu sa savremenim civilizacijskim trendovima, znači spasiti Čovjeka i autoritet crnogorskeRiječi koja je prednjačila pred pisanim normama i poveljama. Znači ne dopustiti „zombiranje“ i robotizaciju građana,da prihvate; DRUGAČIJE  ako nije bolje, NOVO ako nije zdravo,niSAVREMENO ako nije korisno za  građane Crne Gore.

Ni TUĐE ako imamo SVOJE.

A SVOJE moramo osloboditi, prvo od našeg  kolektivnog ZABORAVA i NEMARA, pa tek onda od tuđeg  OTIMANJA I FALSIFIKOVANJA.