UN: 48 milijardi gubitak prihoda Palestine

Fiskalni trošak okupacije za palestinski narod u periodu od 2000. do 2017. godine se procjenjuje na 47.7 milijardi američkih dolara, ili trostruku vrijednost palestinske ekonomije u 2017, i nastavlja da raste sudeći prema posljednjem izvještaju UNCTAD-a  (Konferencija Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju) Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

Objavljeno: 06. 12. 2019 - 13:48

Izvještaj koji nosi naslov  “Ekonomski trošak izraelske okupacije za palestinski narod: Fiskalni aspekti ” kaže da se iznos sastoji od izgubljenih javnih prihoda i nenaplaćenih kamata. On uključuje 28.2 milijarde procijenjene akumulirane kamate i 6.6 milijardi palestinskih fiskalnih prihoda prelivenih Izraelu.

Ovaj procijenjeni fiskalni trošak okupacije ne samo da bi eliminisao palestinski budžetski deficit koji se procjenjuje na 17.7 milijardi u istom periodu već bi generisao i višak skoro dva puta veći od deficita. Takođe bi potencijalno mogao povećati ulaganje palestinske Vlade u razvoj i do 10 puta, procijenjeno na 4.5 milijarde u toku posmatranog perioda.

Simulacija UNCTAD-ovog modela palestinske ekonomije, pod pretpostavkom da fiskalni trošak od 48 milijardi nije izgubljen već umjesto toga utrošen kroz ekspanzivnu fiskalnu politiku, pokazuje da bi palestinska ekonomija generisala 2 miliona radnih mjesta u periodu od 18 godina, ili prosječno 111.000 radnih mjesta godišnje.

Izvještaj pripisuje fiskalne gubitke mjerama nametnutim od strane izraelske okupacije, koje između ostalih uključuju: ograničavanje slobodnog kretanja ljudi i robe; kontrola Izraela nad Oblasti “C” na Zapadnoj Obali i kontrola svih graničnih prelaza; zabrana palestinskom narodu da slobodno koristi svoju zemlju, prirodne i ljudske resurse; i oduzimanje značajne kontrole nad fiskalnim resursima palestinskoj Vladi.

Fiskalni trošak je dio ukupnih ekonomskih gubitaka izazvanih okupacijom i sastoji se od dvije komponente: prelivanja palestinskih fiskalnih resursa u Izrael i drugih fiskalnih gubitaka koji proizilaze iz politika i mjera nametnutih pod dugom okupacijom.

Generalni Sekretar će se pobrinuti da Ujedinjene nacije rade na uspostavljanju nezavisne, demokratske, susjedske i održive palestinske države, koja će živjeti u miru pored bezbjednog Izraela, sa Jerusalimom kao glavnim gradom obije države u skladu sa relevantnim rezolucijama Savjeta bezbjednosti UN-a i međunarodnim pravom.