MEDOJEVIĆ: Iza atentata na Davidovića stoji neka služba bezbjednosti

Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević, ocijenio je da iza atentata na Miodraga Davidovića, koji je bio kritične noći u društvu sa Joanikijem, "stoji neka služba bezbjednosti".

Objavljeno: 12. 12. 2019 - 10:51

Prema njegovim riječima, praćenje mete, pozicija na mjestu napada, uglovi pucanja, okruženje objekta, navodi na zaključak da je bilo ili više strijelaca na više lokacija ili je lokator iz same zgrade dojavljivao kretanje i pozicije mete.

“A strijelac imao neometan pristup zgradama u okruženju. Radi se o dobro organizovanom i dugo pripremanom napadu, za koji je bila potrebna ozbiljna logistika i resursi. To nije individualna akcija nekog pojedinca”, napisao je Medojević u podužem postu.

Medojević je dodao da je Davidović "ozbiljno obezbjeđen".

“I hotel je pokriven kamerama i obezbjeđenjem. Moguće je da su pratili i jednog i drugog i da su znali za sastanak. Ali, neko je morao fizički da bude u hotelu i dojavljuje preciznu lokaciju mete. Biznis klub hotela je sa tri strane staklima otvoren prema spolja. A strijelac je morao da zna ranije gdje je tačno meta locirana. Jer mu treba sigurno 5-10 minuta da namjesti poziciju snajpera, fiksira metu i stabilizuje oružje, obezbjedi mjesto napada od kamera ili neželjenih svjedoka”, naveo je Medojević.

“Na sreću, kako je dodao, strijelac nije mogao da procjeni devijaciju putanje zrna nakon probijanja posebne vrste stakla na hotelu. Nije imao iskustvene podatke da bi korigovao putanju”, objasnio je Medojević.