Parača direktor Uprave za saobraćaj, Božović Uprave za zaštitu kulturnih dobara

Na današnjoj sjednici Vlade Savo Parača naimenovan je za direktora Uprave sa saobraćaj, a Božidar Božović za prvog čovjeka Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

Objavljeno: 12. 12. 2019 - 22:02

"U okviru kadrovskih pitanja na dužnosti direktorâ Uprave za zaštitu kulturnih dobara i Uprave za saobraćaj naimenovani su Božidar Božović i Savo Parača, dosadašnji v.d. direktora ovih uprava", saopšteno je nakon sjednice.