Konkurs za programe razvoja kulture na sjeveru

Prijave na konkurs za programe razvoja kulture na sjeveru Crne Gore u ovoj godini podnose se do 15. januara, na osnovu konkursa Ministarstva kulture.

Objavljeno: 11. 01. 2020 - 15:09

Projekti značajni za ostvarivanje javnog interesa u kulturi se odnose na opštine Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Petnjica, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Šavnik i Žabljak.

Na konkurs mogu učestvovati fizička i pravna lica koja imaju prebivalište u Crnoj Gori, koja su registrovana za kulturnu djelatnost.

"Fizička lica mogu konkurisati sa projektima koje samostalno realizuju kao svoje autorsko djelo", kaže se u konkursu.

Precizira se da ne mogu učestvovati nevladine organizacije, javne ustanove i drugi subjekti koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore, sredstvima planiranim za kulturu.