FOTO: Otvaranje nove linije za flaširanje kompanije 13 Jul Plantaže

FOTO: Otvaranje nove linije za flaširanje kompanije 13 Jul Plantaže

FOTO: Otvaranje nove linije za flaširanje kompanije 13 Jul Plantaže

FOTO: Otvaranje nove linije za flaširanje kompanije 13 Jul Plantaže

FOTO: Otvaranje nove linije za flaširanje kompanije 13 Jul Plantaže

FOTO: Otvaranje nove linije za flaširanje kompanije 13 Jul Plantaže

FOTO: Otvaranje nove linije za flaširanje kompanije 13 Jul Plantaže

FOTO: Otvaranje nove linije za flaširanje kompanije 13 Jul Plantaže

FOTO: Otvaranje nove linije za flaširanje kompanije 13 Jul Plantaže

FOTO: Otvaranje nove linije za flaširanje kompanije 13 Jul Plantaže

FOTO: Otvaranje nove linije za flaširanje kompanije 13 Jul Plantaže

FOTO: Otvaranje nove linije za flaširanje kompanije 13 Jul Plantaže

FOTO: Otvaranje nove linije za flaširanje kompanije 13 Jul Plantaže

FOTO: Otvaranje nove linije za flaširanje kompanije 13 Jul Plantaže