Kritično u Nikšiću i Kolašinu, moguće poplave oko Bojane i Skadarskog jezera

Kritično u Nikšiću i Kolašinu, moguće poplave oko Bojane i Skadarskog jezera

Kritično u Nikšiću i Kolašinu, moguće poplave oko Bojane i Skadarskog jezera

Kritično u Nikšiću i Kolašinu, moguće poplave oko Bojane i Skadarskog jezera

Kritično u Nikšiću i Kolašinu, moguće poplave oko Bojane i Skadarskog jezera

Kritično u Nikšiću i Kolašinu, moguće poplave oko Bojane i Skadarskog jezera

Kritično u Nikšiću i Kolašinu, moguće poplave oko Bojane i Skadarskog jezera