Pejović – Mekluni: Podrška UNDP-ja jačanju kapaciteta za pristupanje EU