U okviru projekta OSI stekli vještine koje će im pomoći prilikom zapošljavanja