Simović u Ulcinju potpisao ugovore o zakupu još 200 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta