Pravilo zbog kojeg će kapiten Rome biti žestoko kažnjen