Vojnici dali doprinos Svjetskom danu uklanjanja otpada