Tužilac: Saslušati Pavlovića jer mu je Ulama pričao o nestanku Medina