Katnić: Nikad nisam rekao da je Rusija umiješana u postupak