Advokat: Postoje dokazi da su Moškov i Andrić imovinu stekli zakonito