Vlada nagradila reprezentaciju Kosova sa pola miliona eura