Amerika nema konačno rješenje, ali ima moć uticaja