Kovačević: Dok su me udarali, gledao sam da sačuvam glavu