Održana radionica „Primjena Zakona o finansiranju lokalne samouprave“