Tinjao je plamičak sumnje hoću li uspjeti, ali sam ga uspješno gasila