Neograničeni pozivi ka svim mrežama i do 500 GB interneta