„Na Balkanu su ljudi umirali dok su drugi sjedjeli u salama za konferencije“