Ministar Darmanović na Ministarskoj konferenciji za unapređenje vjerskih sloboda u Vašingtonu