Dom zdravlja i Centar za profesionalnu rehabilitaciju potpisali Memorandum o saradnji