Crna Gora ostvaruje dobre rezultate u primjeni principa Akta o malim preduzećima