Turska: Otac izgradio put od 4 km kroz planinu da bi mu kćerka mogla ići u školu