„Kreativna Crna Gora“: Još mjesec za prijave, objavljen film o dosadašnjih rezultatima