Međusobna saradnja lokalnog i državnog nivoa je imperativ