Formira se Agencija za investicije, za krupne ugovore neće se tražiti saglasnost Skupštine