Drljević: Napredak u vladavini prava ključan za dinamiku pregovora