Mališani iz Bijele gosti Tivta tokom dječjeg novogodišnjeg dana