#tag: Komentar

Kriminal

Iste večeri svi su zakukali da smo svi ugroženi. Neće biti da je tako. Velji...